PR, event, sociala medier, marknadsföring, affärsänglar och riskkapital
       
   

Gatans Mat - kokbok
till förmån för hemlösa med Sveriges främsta kockar och eldsjälar
Läs mer och köp boken

       
   

Projekt Södermalm
Företagshotell. OfficeSpot och övernattning
Läs mer och visa intresse

       
   

Alla har talang!
Första boken på svenska om talang. Gratis e-kurs!
Läs mer och köp boken

       
   

TÄNK OM –
Om konsten att vara modig, attitydspsykologi av Fredric Bohm
Läs mer och köp bokenManagement

Managementkonsult, organisationskonsult eller affärskonsult är alla namn på samma sak. En managementkonsult respektive managementkonsultföretag är en konsult eller ett konsultföretag som självständigt tillhandahåller råd och/eller hjälp i ledningsfrågor. Vi på TGIM arbetar med att tillföra ledningskompetens och extra resurser för styrelse, Vd eller personer i ledande ställning som innehar ledningsansvar. Vi är styrelsens och/eller ledningens bollplank som kan föreslå insatser och tillvägagångsätt för att på bästa sätt uppnå önskat resultat. I de fall specialistkompetens behövs avseende avtal, lagar och ekonomi som vi själva inte behärskar, kan vi rekommendera kompetens från vårt breda nätverk. Vår specialitet är företagsledning och marknadsföring.

Chefsrekrytering

I samband med managementuppdrag, kan vi genom vårt stora kontaktnät i Sverige, hjälpa till att rekrytera kvalificerade medarbetare, som passar just er organisation. Vi kan även tillhandahålla kompetent ledningspersonal under en tidsbegränsad period för att förstärka organisationen. Främst har vi egen kompetens inom företagsledning och marknadsföring.